news otakukart

Top 10 Strongest Characters In Jujutsu Kaisen

10

YUJI ITADORI

9

YUTA OKKOTSU

8

KENJAKU

7

KENTO NANAMI

6

AOI TODO

5

JOGO

4

MAHITO

3

HANAMI

2

RYOMEN SUKUNA

1

SATORU GOJO

also, stay updated,

by seeing whats trending,

worldwide